abril


 

 

Dia 03_Província de Mie.

Shousenji.

 

 

Dia 13_Província de Fukushima.

Hanamiyama Park

 

 

Dia 13_Província de Fukushima.

Castelo Nihonmatsu

 

 

Dia 13_Província de Fukushima.

Adachi Michi ni Eki - Mantouzakura.

 

 

 

Dia 14_Província de Fukushima.

Ouchijiku

 

 

Dia 16_Província de Fukushima.

Fudouzakura

 

 

 

Dia 16_Província de Fukushima.

Kasenba sakura

 

 

 

Dia 16_Província de Fukushima.

Miharu Takizakura

 

 

 

Dia 17_Província de Fukushima.

Komazakura

 

 

 

Dia 17_Província de Fukushima.

Nakajima Jizozakura

 

 

 

Dia 17_Província de Fukushima.

Towa sakura

 

 

 

Dia 17_Província de Miyagi.

Shiroishi castle

 

 

 

Dia 18_Província de Miyagi, Matsushima City.

Saigyo Modoshi no Matsu Park